All Catalogs

Product Info
Detials
Operate
Mục lụcMLCC điện dung cao
nhà chế tạoYAGEO
Một phần sốCC1210KKX7R8BB106
Mục lụcMLCC chung
nhà chế tạoFENGHUA
Một phần số0603CG6R8C500NT
Mục lụcMLCC chung
nhà chế tạoFENGHUA
Số hiệu nhà sản xuất0201X/333K6R3NT
Một phần số0201X333K6R3NT
Mục lụcMLCC điện dung cao
nhà chế tạoHOLYSTONE
Một phần sốC0805N682J050T
Mục lụcMLCC Array
nhà chế tạoFENGHUA
Số hiệu nhà sản xuất6124B/103K500NT
Một phần số6124B103K500NT
Mục lụcMLCC chung
nhà chế tạoFENGHUA
Số hiệu nhà sản xuất1206B/105K500NT
Một phần số1206B105K500NT
Mục lụcMLCC Array
nhà chế tạoFENGHUA
Số hiệu nhà sản xuất6124B/104K500NT
Một phần số6124B104K500NT