P1206Y1002BNT

nhà chế tạo VISHAY
Một phần số P1206Y1002BNT

Những khu vực khác