All Catalogs

Product Info
Detials
Operate
Mục lục MLCC điện dung cao
nhà chế tạo YAGEO
Một phần số CC1210KKX7R8BB106
Mục lục MLCC chung
nhà chế tạo MURATA
Một phần số GRM31CR71E106KA12L
Mục lục MLCC điện dung cao
nhà chế tạo HOLYSTONE
Một phần số C1206X106K025T
Mục lục MLCC điện dung cao
nhà chế tạo HOLYSTONE
Một phần số C1206N103J050T
Mục lục MLCC chung
nhà chế tạo FENGHUA
Số hiệu nhà sản xuất 0805F/824M500NT
Một phần số 0805F824M500NT
Mục lục MLCC chung
nhà chế tạo FENGHUA
Số hiệu nhà sản xuất 1206B/105K500NT
Một phần số 1206B105K500NT
Mục lục MLCC chung
nhà chế tạo FENGHUA
Một phần số 0805CG7R5C500NT
Mục lục MLCC chung
nhà chế tạo FENGHUA
Một phần số 0603CG6R8C500NT
Mục lục MLCC EMI
nhà chế tạo MURATA
Một phần số NFM18PS105R0J3D
Mục lục MLCC chung
nhà chế tạo FENGHUA
Một phần số 0805CG220J500NT
Mục lục MLCC chung
nhà chế tạo FENGHUA
Số hiệu nhà sản xuất 1206B/274K500NT
Một phần số 1206B274K500NT